Liên hệ Đăng nhập
PHAMEDI Vietnam PHAMEDI Vietnam

11-14 Tháng 9 năm 2024
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mang nền Y Tế
Việt Nam
xứng tầm thế giới

Guangzhou Consun Pharmaceutical Co., Ltd.

Nhà sản xuất thuốc thảo dược và hóa chất đạt tiêu chuẩn GMP.

Products

Hạt Yishen Huashi
Hạt Yishen Huashi