Liên hệ Đăng nhập
PHAMEDI Vietnam PHAMEDI Vietnam

11-14 Tháng 9 năm 2024
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mang nền Y Tế
Việt Nam
xứng tầm thế giới

Hoyotek Biomedical Co.,Ltd.

We specialize in the research, production, marketing and sales of in vitro diagnostic products covering laboratory solutions, POCT and raw materials.

Products

Máy phân tích và thuốc thử sắc ký miễn dịch huỳnh quang iFIA-1000
Máy phân tích và thuốc thử sắc ký miễn dịch huỳnh quang iFIA-1000
Máy phân tích và thuốc thử xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang iCLIA 1200
Máy phân tích và thuốc thử xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang iCLIA 1200
Xét nghiệm nhanh dòng chảy bên trong
Xét nghiệm nhanh dòng chảy bên trong