Liên hệ Đăng nhập
PHAMEDI Vietnam PHAMEDI Vietnam

11-14 Tháng 9 năm 2024
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mang nền Y Tế
Việt Nam
xứng tầm thế giới

Changzhou Yonghua Medical Instruments Co., Ltd

Products

Mô-men xoắn cầm tay
Mô-men xoắn cầm tay
máy cắt quethanh
máy cắt quethanh
Tay cầm bánh cóc
Tay cầm bánh cóc