Liên hệ Đăng nhập
PHAMEDI Vietnam PHAMEDI Vietnam

11-14 Tháng 9 năm 2024
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mang nền Y Tế
Việt Nam
xứng tầm thế giới

Wanbang Biopharmaceuticals

Được thành lập vào năm 1981, Wanbang Biopharmaceuticals là một công ty dược phẩm toàn cầu theo định hướng đổi mới có trụ sở tại Trung Quốc và là doanh nghiệp thành viên cốt lõi của Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi bao gồm toàn bộ chuỗi ngành chăm sóc sức khỏe R&D, sản xuất, kinh doanh, phân phối, chuỗi cửa hàng và bán hàng qua internet. Hiện tại Wanbang Biopharma nắm giữ và kiểm soát hơn 20 công ty con và đã thành lập 7 địa điểm sản xuất trên khắp Trung Quốc. Trong thập kỷ qua, Wanbang duy trì tốc độ CAGR 22,85% về doanh thu bán hàng, vượt 1,2 tỷ USD vào năm 2022.

Products

sản phẩm 1
sản phẩm 1
sản phẩm 2
sản phẩm 2
sản phẩm 3
sản phẩm 3