Liên hệ Đăng nhập
PHAMEDI Vietnam PHAMEDI Vietnam

11-14 Tháng 9 năm 2024
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mang nền Y Tế
Việt Nam
xứng tầm thế giới

FUAN POTENT INDUSTRY & TRADE CO.,LTD

FUAN POTENT INDUSTRY & TRADE CO.,LTD cam kết đổi mới và nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Các sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc, Nam Mỹ, Trung Đông, Đông Nam Á, v.v., cung cấp các công nghệ và sản phẩm tiên tiến cho hơn 80 quốc gia trên thế giới và được khách hàng đánh giá cao. Công ty có một hệ thống đảm bảo an toàn sản phẩm toàn diện để đảm bảo cung cấp các sản phẩm an toàn cho khách hàng toàn cầu.

Products

sản phẩm
sản phẩm
sản phẩm
sản phẩm