Liên hệ Đăng nhập
PHAMEDI Vietnam PHAMEDI Vietnam

11-14 Tháng 9 năm 2024
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mang nền Y Tế
Việt Nam
xứng tầm thế giới

PAPPS International Co., Limited.

PAPPS INTERNATIONAL CO., LIMITED. chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các loại điện xung TENS, Đệm Nối Đất Phẫu Thuật Điện, bút phẫu thuật điện và các loại cáp y tế khác nhau. Chúng tôi cũng cung cấp các máy sản xuất tự động và các loại nguyên liệu cho các sản phẩm trên, cũng như hỗ trợ kỹ thuật.

Products

Dao mổ điện
Dao mổ điện
Miếng đệm điện cực
Miếng đệm điện cực