Liên hệ Đăng nhập
PHAMEDI Vietnam PHAMEDI Vietnam

11-14 Tháng 9 năm 2024
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mang nền Y Tế
Việt Nam
xứng tầm thế giới

Zhejiang Shengchuang Laboratory Equipment Co.,Ltd.

Professional manufacturer for micropipette, dispenser,pipette tips,pipette pump,sample cup,test tube & rack,centrifugal tube,refrigeration tube

Products

sản phẩm 1
sản phẩm 1