Liên hệ Đăng nhập
PHAMEDI Vietnam PHAMEDI Vietnam

11-14 Tháng 9 năm 2024
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mang nền Y Tế
Việt Nam
xứng tầm thế giới

Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited

"Trong cuộc sống, mỗi cái chạm đều có ý nghĩa. Từ ngày đầu tiên chúng ta được sinh ra trên thế giới này, một đôi găng tay sẽ đưa chúng ta đến vòng tay của mẹ. Khi bạn trải qua các giai đoạn của cuộc đời, găng tay giúp bảo vệ bạn. Trong các ngành công nghiệp, từ y tế đến thực phẩm và sản xuất nhiều sản phẩm tuyệt vời, găng tay đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta.
Kể từ năm 1989. Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited tự hào về từng chi tiết trong từng bước sản xuất; từ việc lựa chọn cẩn thận nguyên liệu thô đến nghiên cứu và đổi mới liên tục. Chúng tôi tự hào sản xuất găng tay mang lại hiệu quả."

Products

Găng tay cao su y tế có bột
Găng tay cao su y tế có bột
Găng tay cao su y tế không bột
Găng tay cao su y tế không bột
Găng tay cao su y tế NITRILE không bột
Găng tay cao su y tế NITRILE không bột