Liên hệ Đăng nhập
PHAMEDI Vietnam PHAMEDI Vietnam

11-14 Tháng 9 năm 2024
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mang nền Y Tế
Việt Nam
xứng tầm thế giới

TRISMED CO., LTD.

Được thành lập vào năm 2000 với sự cống hiến của công ty vì sự hài lòng của khách hàng (Sự hài lòng), sản phẩm chất lượng tốt nhất (ưu việt) và chuyên môn (chuyên môn hóa), Trismed hiện phát triển, sản xuất và bán các thiết bị theo dõi y tế chất lượng tốt nhất bao gồm máy ECG, thiết bị theo dõi bệnh nhân; và các thiết bị theo dõi thai nhi dựa trên công nghệ chẩn đoán tim đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm theo đuổi mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong ngành thiết bị theo dõi y tế.

Products

CARDIPIA800H/400H
CARDIPIA800H/400H
VITAPIA7000K
VITAPIA7000K
FM8010
FM8010