Liên hệ Đăng nhập
PHAMEDI Vietnam PHAMEDI Vietnam

11-14 Tháng 9 năm 2024
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mang nền Y Tế
Việt Nam
xứng tầm thế giới

Nanjing Seefuture Technology Co., Ltd

Nanjing Seefuture Technology Co., Ltd là một doanh nghiệp công nghệ cao tích hợp nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh sản phẩm. Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm hai loại thiết bị y tế: thiết bị y tế cho người và thiết bị y tế cho thú cưng. Công ty có thương hiệu độc lập, tuân thủ dây chuyền chất lượng cao, xây dựng thương hiệu bằng hoạt động tinh tế và cam kết chăm sóc y tế trong nước mang lại lợi ích cho sức khỏe toàn cầu.